Μονοτονιστής (αυτόματος τονισμός νεοελληνικού κειμένου)

Ο Μονοτονιστής είναι μια εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να επικολλήσετε νεοελληνικό κείμενο χωρίς τόνους (ατονικό) και να το μετατρέψετε σε τονούμενο (με οξείες, διαλυτικά και διαλυτικά με οξεία όπου απαιτείται).

Read more…

Categories: Web tools

Search multiple dictionaries with one click

magic-search-reloadedIt has been 4 years since Magic Search was launched, providing one-page search results of multiple dictionaries for a limited number of language pairs (up to 28).

The code of Magic Search has been refactored and massively enhanced to support a number of new features and well over 10,000 language pairs. Now it has its own dedicated domain—MagicSearch.org.

All you need to do is select your favourite language pair, submit a search, and you will get search results from a number of different sources (dictionaries, corpora, MT engines).

You can either have one page results ON or OFF. ON will allow you to scroll through the sources but it will be a bit jumpy until all dictionaries load, whereas if you select OFF you will have to click on each dictionary button in order to display it.
Read more…

Use links in MultiTerm (Excel, Glossary Converter)

Following an interesting chat with Paul in ProZ (topic title: MultiTerm 2015 – hyperlinked text in notes?) I figured out a way to use links not only with MultiTerm Convert, but with Glossary Converter also. To start with, here is Paul’s video using MultiTerm Convert. Read more…

How to use your Office AutoCorrect entries in Studio 2015

October 2, 2015 3 comments

Originally published in Translatum (visit to download sample files and read an updated version): How to use your Office AutoCorrect entries in Studio 2015 (or any other Windows application)

Studio 2015 has a new feature which is much like Microsoft Office AutoCorrect. Studio 2015 has preloaded entries with typical errors for most languages. You can export and import these Studio 2015 AutoCorrect files.
Read more…

End punctuation verification rules for Greek (SDL Trados Studio)

SDL Studio allows to run some standard verification tests. One of these is Check that source and target end with the same punctuation (accessible from Project Settings > Verification > QA Checker > Punctuation > End Punctuation).

Read more…

Analysis in SDL Trados Studio 2014

Let’s suppose that you have a one file project and while you are translating the file you want to Analyze it. Studio 2014 SP2 makes you click 7-9 times to reach the analysis pane and go back to your file! Now how more user unfriendly could that be! Read more…

Αναζήτηση ορολογίας για μεταφραστές (Σπύρος Δόικας, ομιλία)

Ομιλία που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης που διοργάνωσε η Σχολή meta|φραση (28/9/2013). Η επεξεργασία του βίντεο και η ένθεση του Powerpoint έγινε από τον Βασίλη Μπαμπούρη.

Σύνδεσμοι ορολογικού ενδιαφέροντος που εμπεριέχονται στην παρουσίαση για την αναζήτηση ορολογίας.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 704 other followers