Αναζήτηση ορολογίας για μεταφραστές (Σπύρος Δόικας, ομιλία)

Ομιλία που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης που διοργάνωσε η Σχολή meta|φραση (28/9/2013). Η επεξεργασία του βίντεο και η ένθεση του Powerpoint έγινε από τον Βασίλη Μπαμπούρη.

Σύνδεσμοι ορολογικού ενδιαφέροντος που εμπεριέχονται στην παρουσίαση για την αναζήτηση ορολογίας.

Sort rows on specific word

Lets say you have a glossary in 2 columns (A and B) and you want to check all the cells that refer you to another headword with the string see x. or βλέπε or even a specific character like a parenthesis. Let’s say you want to check for instances of this string on column B with all the rows that contain the given string.
Read more…

Using attributes in SDL Trados Suite 2007

If you want to do the same thing in SDL Trados Studio 2009/2011/2014, check this tutorial. What follows is the process for SDL Trados Suite 2007.

The Project Settings tab in the Project and Filter Settings dialog box allows you to activate attribute and text fields for a specific project. The values you set for each field are then added to each new translation unit created during the project (so that you can track which project/client/file/subject field or whatever a translation unit belongs to). Read more…

Translating Excel files in Trados Studio with embedded tags (html, xml, you name it)

October 25, 2013 1 comment

An excellent article here: Handling taggy Excel files in Studio… where this rule is added for the xls or xlsx filetype:

Start tag <[a-z][a-z0-9]*[^<>]*>

End tag </[a-z][a-z0-9]*[^<>]*> Read more…

Workaround for using Microsoft Translator with SDL Trados Studio 2014

Go to the folder

C:\Users\[Your user name]\AppData\Local\SDL\SDL Trados Studio\10\Plugins

Copy the folders
Packages
Unpacked Read more…

Το μέλλον της μετάφρασης (Βασίλης Μπαμπούρης)

Σώματα κειμένων και μετάφραση (Διονύσης Γούτσος)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.